Karin Wettermark Jonsson
Karin Wettermark Jonsson, kommunikationschef i Ängelholms kommun, har ingått i ledningen för kommunens agila utvecklingsresa. Karin är utbildad socionom och journalist. Förutom en bakgrund som kommunikationschef för flera olika organisationer på regional och kommunal nivå, har Karin också arbetat som kulturchef och som journalist på Sydsvenskan och Sveriges Radio.

0