Helena Falkenberg

Fil dr i psykologi. Forskare vid avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Lön, motivation och prestation i privat sektor
Detta föredrag tar upp de anställdas uppfattningar om hur deras lön sätts samt hur legitimitet i lönesättningen (det vill säga upplevelsen av om lönen sätts på ett sätt som upplevs rättvist), arbetsklimat och personlighet hänger samman med anställdas motivation och prestation i arbetet.

0