Pedagog, föreläsare och sakkunnig om hjärnan

Föredraget handlar om vår 40.000-åriga hjärnas möjligheter att hantera en ständig ström av intryck och obegränsad tillgång på socker, information och kontakter. Det blir fokus på hjärnan, den omvälvande förändringen för 12 år sedan och hur vi stärker vår kapacitet framåt. Jag hoppas att det kommer att betrakta vardagligheter på ett nytt sätt och reflektera mera och att ni som lyssnar kommer göra hållbara val och förstå hur mycket de kan påverka sin hjärna.

År 2025 tror jag att vi kommer ha en mycket mer utbredd användning av artificiell intelligens, vilket kommer ställa nya krav på kompetensutveckling, rekrytering, finansiering, lagstiftning och ev behov av andra försörjningslösningar än lön för nedlagda timmar.

0