Anna Fogelberg-ErikssonDocent och universitetslektor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

Arbetsvärdering och lönekartläggningar som verktyg för att åstadkomma jämställda löner
Föredraget startar i politiska visioner och landar i den praktiska verkligheten och HRs roll. Presentationen baseras på ett pågående forskningsprojekt om arbetsvärdering och lönekartläggning hos ett antal arbetsgivare inom offentlig sektor. De exempel som tas upp visar både på utmaningar och möjligheter i detta arbete.

0