Hur skapar man ett fungerande medarbetarskap 2020 och framåt?

Idag pratar man om onbording, coworking, employment branding, digitalisering, aktivitetsbaserade kontor, arbeta och leda på distans och inte minst Microsofts ”nya” plattformar för samarbete och kommunikation.

Men vad händer i framtiden?

Vad är det som gör skillnad i en verksamhet för att skapa ett fungerande medarbetarskap, och vad är egentligen framgångsfaktorerna? Det kommer att styras av hur framtidens arbetsmarknad fungerar samt hur vi som enskilda chefer och företag kan säkra kompetens, lojalitet och ledarskap. Anders Lindh ger en generationsöverskridande spaning på temat samtidigt som han delar med sig av många tips med konkreta exempel att ta med sig.

 

Om Anders

Sedan drygt 20 år tillbaka är Anders Lindh utbildning- och verksamhetskonsult inom området värdegrundsarbete och ledarskap. Anders har arbetat med implementation av ledar- och medarbetarskap i allt från statliga myndigheter och till en stor mängd privata branscher så som it, media, energi och fastighetsbranschen. Han har även varit linjechef i ett flertal nyckelroller. Idag arbetar Anders inom Sveriges största utbildningskoncernen Lexicon som senior advisor och affärsutvecklare.

0