Podcast:Fråga forskaren

67. Lisa Björk & Linda Corin - Ett skifte från individ till organisation i arbetsmiljöarbetet

Ta del av forskning och utvecklingsarbete inom stress, hälsa och psykosocial arbetsmiljö som bedrivs inom Institutet för stressmedicin.

47 minuter

Ta del av forskning och utvecklingsarbete inom stress, hälsa och psykosocial arbetsmiljö som bedrivs inom Institutet för stressmedicin (ISM) vid Västra Götalandsregionen. Lisa Björk och Linda Corin berättar närmare om vilka de viktigaste organisatoriska förutsättningarna och faktorerna är för att en bra psykosocial arbetsmiljö. Du får höra om studien ”Att leda lagom många”, en kunskapssammanställning om betydelsen av antalet medarbetare per chef och vilka de viktigaste faktorerna är som påverkar chefers organisatoriska och sociala arbetsmiljö och hur chefers arbetsmiljö påverkar medarbetarnas prestationer, hälsa och möjligheter att stanna i arbete. Sist men inte minst får du även veta mer om Chefoskopet, forskningsbaserat verktyg för att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.  

 

Lisa Björk och Linda Corin är docent respektive doktor i arbetsvetenskap och arbetar båda som utvecklingsledare vid Institutet för stressmedicin. I sin forskning strävar de efter att koppla samman nivåer: från styrning och organisering av arbete, via chefers arbetsvillkor till medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa, främst inom offentlig sektor.  

 

Vill du veta mer? Tips från avsnittets gäster:

 

 

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterat Innehåll

Du har sett 4 av 131 relaterat innehåll