Podcast:Fråga forskaren

47. Andrea Eriksson - Lärande för en hållbar verksamhetsutveckling

En handbok i hur man kan skapa bättre förutsättningar för lärande som bidrar till verksamhetsutveckling, välmående och engagemang.

44 minuter
Andrea Eriksson
Lärande och utveckling är ett område som ständigt är aktuellt på våra arbetsplatser och som Fråga forskaren har belyst i flera poddavsnitt, utifrån olika perspektiv. I detta avsnitt tar vi oss an ämnet utifrån ännu ett perspektiv: kopplingen lärande och hållbar verksamhetsutveckling.
Tillsammans med docenten Andrea Eriksson från KTH pratar vi om Andreas forskning om hur man skapar förutsättningar för lärande som bidrar till verksamhetsutveckling. Forskningsprojektet har även resulterat i en handbok om hur man praktiskt kan gå till väga för att initiera gynnsamma lärandespiraler för att bidra till hållbar verksamhetsutveckling, välmående och engagemang. En handbok om hur man på ett systematiskt sätt kan planera och genomföra arbetet för att få till gynnsamma lärandespiraler på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Andrea Eriksson är docent vid avdelningen för ergonomi på KTH sedan 2016. Andrea forskar främst om ledarskap och arbetsorganisation och utveckling av hållbar och hälsosam arbetsmiljö.
Vill du lära dig mer?

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterat Innehåll

Du har sett 4 av 133 relaterat innehåll