Podcast:Fråga forskaren

45. Anders Parment - Olika generationer olika rustade för tuffare tider

Vilka skillnader finns det och på vilket sätt olika generationer förhåller sig till arbete, karriär och hur de vill leva sina liv?

58 minuter
Andreas Parment
Organisationer, företag och individer är olika rustande för att ta sig an pågående samhällsförändringar och de nya ekonomiska förutsättningarna som vi befinner oss i för tillfället. Johan och Zorica vill närmare förstå om det finns skillnader och på vilket sätt olika generationer förhåller sig till arbete, karriär och hur de vill leva sina liv. De träffar Anders Parment, generationsforskare på Stockholms universitet för att prata generationsskillnader, och på vilket sätt dessa bör uppmärksammas mer aktivt på våra arbetsplatser.
Det diskuteras även om ett annat spännande område som Anders forskat om och som han kallar ”det ängsliga samhället”. Vad kan övertro på kundorientering, prestationsmätningar och ständigt återkommande återkoppling och uppföljning om allt, alltid skapa för förhållningssätt och kultur på våra arbetsplatser och i civilsamhället i stort?
Vill du lära dig mer?

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterat Innehåll

Du har sett 4 av 133 relaterat innehåll