Podcast:Fråga forskaren

40. Annika Engström – Vikten av att organisera och leda samspelet mellan teknik och människa -”sociotekniska systemet”  

Hör mer om bland annat de faktorer som påverkar organisationers beredskap för en AI-transformation och vad som krävs för att lyckas med en AI-transformation i praktiken.

45 minuter
Annika Engström
Hur förenar vi organisering, ledning och lärande med innovation och teknikutveckling? Hur jobbar vi med den löpande dagliga verksamheten samtidigt som vi skapar förutsättningar för utveckling och innovation?
Veckans gäst är Annika Engström från Tekniska Högskolan vid Jönköping University som delar med sig av hennes breda forskningsportfölj. Hör mer om de faktorer som påverkar organisationers beredskap för en AI-transformation och vad som krävs för att lyckas med en AI-transformation i praktiken. Vidare kommer de in på vikten av att involvera och aktivera alla medarbetare i förnyelseprocessen och vad för slags medvetet ledarskap och metoder det kräver att organisationer utvecklar och erbjuder.
Annika Engström är docent i arbetsorganisation vid tekniska högskolan i Jönköping och har disputerat i pedagogik med inriktning mot lärandet i organisationer. I sin forskning fokuserar hon på ledning och organisering av lärande i industriella verksamheter, där förmågan att hantera det dagliga arbetet i samklang med utveckling av ny teknik och nya arbetssätt inte allt för sällan ger upphov till motstrida och paradoxala förhållanden som är intressanta att utforska. Annikas expertis ligger inom ramen för det mellanmänskliga samspelet i organisationer där avancerad teknik integreras i arbetsprocesserna

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterat Innehåll

Du har sett 4 av 133 relaterat innehåll