Podcast:Fråga forskaren

27. Ulrica von Thiele Schwarz- Styrelsens roll och kompetens är viktig för att utveckla ett hållbart arbetsliv

Ulrica om hennes forskning kring bolagsstyrelsers roll när det gäller utveckling av ett hållbart arbetsliv.

56 minuter
I det här avsnittet av Fråga Forskaren träffar Johan och Zorica Ulrica von Thiele Schwarz, professor i psykologi vid Mälardalens högskola. Ulrica har bland annat bedrivit forskning kring bolagsstyrelsers roll när det gäller utveckling av ett hållbart arbetsliv.
I avsnittet belyses sambandet mellan god arbetsmiljö och högre prestation hos medarbetare samt organisationers förmåga att kunna attrahera och behålla dem. Frågor om hälsa, välmående och säkerhet - det vill säga ett hållbart arbetsliv - är viktiga frågor för verksamhetens produktivitet, tillväxt och lönsamhet. Ulricas forskning visar att frågorna bör adresseras i styrelserummen i större utsträckning.
Vilken kompetens behöver tillföras till styrelserna för att få upp dessa frågor på agendan? Hur bedrivs frågorna på ett proaktivt sätt med tydlig riktning och uppföljning? Hur skapar styrelser och ledningen ”verkstad” och går från ord till handling när det gäller att skapa förutsättningar att utveckla ett hållbart arbetsliv? Det är områden som berörs i detta avsnitt tillsammans med Ulrica.
Vill du lära dig mer?

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterat Innehåll

Du har sett 4 av 131 relaterat innehåll