Podcast:Fråga forskaren

25. Camilla Thunborg - Yrkesidentitetens roll vid kompetens- och organisationsutveckling

Hur ser relationen ut mellan kompetens och identitet? Och vilken betydelse har det att vissa yrkesgrupper har starka och andra svaga yrkesidentiteter?

54 minuter
Zorica och Johan möter forskaren Camilla Thunborg, professor i pedagogik vid Stockholms universitet. I avsnittet diskuteras relationen mellan kompetens och identitet, varför vissa yrkesgrupper har starka och andra svaga yrkesidentiteter samt vilken betydelse detta får för såväl organisering av utbildning som kompetensutveckling och organisations­för­ändringar i dagens arbetsliv.
Camilla menar att det finns en dold utvecklings­potential i identitets­dilemman, ett dilemma som uppstår då vår bild av oss själva och vad vi kan, bör och ska göra krockar med andras förväntningar. Detta kan ske i vardagen eller vid organisations­­förändringar. Sådana dilemman skulle kunna användas som potential för att utveckla kompetens och verksamheter men dessa också kan skapa konflikter och motstånd som hämmar utveckling. Camilla menar att är något som chefer kan arbeta mer aktivt med och där HR skulle kunna vara en viktig partner.
Vill du lära dig mer?

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterat Innehåll

Du har sett 4 av 133 relaterat innehåll