Podcast:Fråga forskaren

20. Andreas Wallo - Skapa framgångsrikt lärande i hälsosamma organisationer

Vilken roll har chefer för att främja lärande?

46 minuter
Detta avsnitt gästas av Andreas Wallo, som har forskat om arbetsplatslärande, kompetensförsörjning och ledarskap under många år. Han är särskilt intresserad av att förstå hur möjligheter för lärande skapas i det dagliga arbetet genom stöd av chefer, ledare och HR. I avsnittet diskuterar vi just arbetsplatslärande. Vad är chefers roll för att främja lärande? Vilka trender inom lärande kommer vi se post-pandemi? Samtalet rör också hur man kan främja hälsa.
Andreas Wallo är biträdande professor i pedagogik med inriktning mot arbetslivsfrågor vid Linköpings universitet samt biträdande föreståndare och forskningsledare för forskningscentret HELIX Competence Centre. Andreas forskning är publicerad i en rad välkända tidskrifter inom området och han har också med sina kollegor skrivit boken Human Resource Development: att utveckla individer, grupper och organisationer.
Just nu fokuserar Andreas sin forskning om distansledarskap i spåren av pandemin och hur detta ledarskap påverkar medarbetares hälsa, arbetsprestationer och möjligheter till lärande.
Vill du lära dig mer?

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterat Innehåll

Du har sett 4 av 133 relaterat innehåll