Podcast:Hej HR!

18. Med en fascination för målsättning och motivation

Annette Anjou om hur hon ser att man på bästa sätt kan omvandla företagsstrategin till medarbetarmål, och sen skapa motivation.

22 minuter
Annette Anjou
Annette Anjou har alltid varit fascinerad av hur man på bästa sätt kan omvandla företagsstrategin till medarbetarmål och hur man sedan motiverar medarbetarna att nå målen.
Det blir intressanta diskussioner kring temat när Lena Bjurner möter Annette som har över 20 års internationell erfarenhet från ledande HR-positioner i bagaget. Hur skapar man motivation och förståelse för organisationens mål hos medarbetarna? Hur ser Annette att pandemin påverkat arbetet med målsättning? På vilket sätt tycker hon att feedback-kultur är en viktig del för måluppfyllelse? Och hur kan man arbeta med målsättning och innovation?
Musik: I Am Karate

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterat Innehåll

Du har sett 4 av 133 relaterat innehåll