Nyhet:Sökes

Vill du vara med i standardiseringen av HR-processer genom SIS?

Vill du tidigt vara med på tåget kring nya HR-standarder genom Svenska Institutet för standarder (SIS)? Vill du samtidigt vara med och påverka samhället och bredda ditt nätverk inom nationella och internationella experter inom området? Då är detta för dig!

Vill du tidigt vara med på tåget kring nya HR-standarder genom Svenska Institutet för standarder (SIS)? Vill du samtidigt vara med och påverka samhället och bredda ditt nätverk inom nationella och internationella experter inom området? Då är detta för dig!

 

Vi söker nu en representant för Sveriges HR Förening till kommittén för arbetet med standarder inom Human Resource Management.

 

Om uppdraget

Många företag saknar idag rutiner för att hantera alla de moment och frågeställningar som berör personalledning och organisationsutveckling. Ett strukturerat arbetssätt kring dessa frågor innebär både effektivitetsvinster och större möjligheter att attrahera och behålla kompetent personal. Den internationella standardiseringsorganisationen ISO arbetar därför med standarder inom HR-området.

 

Standarder inom Human Resource Management ska erbjuda en bred vägledning för alla som arbetar med personalledning och organisationsutveckling. Standarderna ska vara till fördel både för organisationer samt deras anställda.

 

Förutom att ge ett effektivare HR-arbete ska de till exempel också ge bättre kandidatupplevelser vid rekrytering och tydligare kommunikation mellan levarantörer och köpare av HR-anknutna tjänster.

 

Initiativet att starta det globala standardiseringarbetet inom HR-management kom från USA och målbilden är att området ska innefatta det mesta som kan förekomma inom personalledning och organisationsutveckling. Inom den tekniska kommittén för HR-management inom ISO, ISO/TC 260, finns följande arbetsgrupper:

 

 • Flexible work in the gig economy
 • Good Practices Document Maintenance
 • Metrics
 • Allocation and Timekeeping
 • Recruitment
 • Knowledge Management
 • Employee Engagement
 • Learning and Development
 • Compensation

 

Vill du:

 

 • Vara med och påverka innehållet?
 • Lära dig mer om standarden?
 • Träffa och lära känna nationella och internationella experter inom området?
 • Bli uppdaterad om den internationella utvecklingen inom bedömningstjänster i arbetslivet (tex 360° återkoppling och rekrytering)?
 • Veta hur ISO 10667 bäst kan användas?

 

Har du dessutom:

 

 • Analytisk förmåga
 • Intresse för forskning inom HR
 • Intresse för processer
 • Bra kunskap i det engelska språket

 

Då är du den vi söker!

 

Om SIS och ditt engagemang

SIS är en del av den globala standardiseringen, ISO, och den europeiska, CEN. SIS har en stark position inom både ISO och CEN och leder många sekretariat för tekniska kommittéer.

Genom ditt engagemang ingår du i ett nätverk med andra experter. Arbetet drivs gemensamt av alla experter och på så vis knyter du värdefulla kontakter, både i Sveriges och internationellt. Genom detta nätverk får du även ökad HR-kompetens genom möte med forskare och intressenter genom hela näringskedjan.

 

Därutöver får du tidig information om förändringar och uppdateringar inom området. Något som ger dig kunskap om framtida marknadskrav och riktlinjer för din bransch, nationellt såväl som globalt. Kunskap som har direkt inverkan på hur dina produkter och tjänster ska utvecklas och hur produktion och processer bör organiseras. Att delta i en denna standardiserings­kommitté är därför en långsiktig investering i kunskap och konkurrenskraft.

 

Intresserad?

Hör av dig till oss för att ansöka eller lära dig mer om uppdraget: info@sverigeshrforening.se

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterade nyheter

Du har sett 4 av 94 relaterade nyheter