Nyhet:Inkludering

Var med och skapa en inkluderande arbetsplats

Vill ni skapa en mer inkluderande arbetsplats för hbtqi-personer inom er arbetsorganisation? Nu söks deltagare till pilottest av ett stödmaterial.

Vill ni skapa en mer inkluderande arbetsplats för hbtqi-personer inom er arbetsorganisation? Myndigheten för arbetsmiljökunskap söker deltagare till pilottest av ett stödmaterial som syftar till att stödja chefer, arbetsgrupper, HR, skyddsombud och andra förtroendevalda i utvecklingen av en inkluderande arbetsplats.

 

I ett tidigare regeringsuppdrag har Myndigheten för Arbetsmiljökunskap sammanställt kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö, med särskilt fokus på transpersoners situation. Utifrån den kunskapssammanställningen identifierades ett behov av att ta fram ett riktat och anpassat stödmaterial för chefer, HR, arbetsgrupper, skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatser.

 

HR-föreningen deltar i referensgruppen för detta projekt.

 

Syfte

 

Syftet med den forskningsbaserade guiden är att sprida kunskap och tillhandahålla verktyg för att arbeta med utveckling av en inkluderande arbetsplats. Kunskapen ska anpassas för att kommuniceras till yrkesgrupper som HR, chefer och skyddsombud men även till arbetsgrupper som vill skapa ett mer inkluderande arbetsklimat.

 

 

Vad innebär det att vara med?

 

Forskare som har utvecklat guiden kommer att leda ett utbildningstillfälle i workshopform där deltagarna arbetar med innehållet i guiden. Deltagarna ger också forskarna synpunkter på innehållet i guiden och de synpunkterna kommer tas hänsyn till när guiden slutförs. Beräknad tid för workshopen är fyra timmar inklusive lunch som deltagarna kommer att bjudas på.

 

 

Vilka kan delta i pilottesten?

 

Myndigheten för arbetsmiljökunskap söker arbetsgrupper eller grupper med chefer, HR, skyddsombud och andra förtroendevalda. Grupperna som deltar i pilottesten utformas i dialog med er och de önskar en så bred representation som möjligt av olika nyckelaktörer och typer av arbetsplatser som deltar i pilottesten.

 

 

Tidplan

 

  • Inbjudan till att medverka i pilottest 1 november
  • Påminnelse om att medverka i mitten av november
  • Genomförande av pilottester januari – februari 2024

 

 

Anmälan

 

Kontakta Andrea Eriksson på andrea4@kth.se eller telefon 076-255 94 23 så snart som möjligt du eller representanter från din organisation är intresserade av att delta och vill veta mer om innehåll, möjligheter och förutsättningar.

 

 

Ansvariga forskare som leder pilotgrupperna:

 

Andrea Eriksson, docent, avdelningen för ergonomi, KTH
Sara Andersson, postdoktor, Stockholms universitet

 

Läs mer här

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Relaterade nyheter

Du har sett 4 av 94 relaterade nyheter