Skapa ett lösenord

Notera att det kan ta ett par minuter innan det nya lösenordet börjar gälla

Giltiga tecken är A-z, 0-9, !@#$%^&*()_+-=[]{};:\|,.<>/?

Ett lösenord behöver

  • Vara 8 - 64 karaktärer
  • Innehålla minst en stor bokstav
  • Innehålla minst en liten bokstav
  • Innehålla minst ett specialtecken
  • Innehålla minst en siffra