Se all digital kunskap
PODD

Fråga Forskaren avsnitt 49: Ledarskap vid distansarbete - så främjar vi medarbetares välbefinnande och arbetsprestation

54 MINUTER

Pris: Kostnadsfritt
Medlemspris: Kostnadsfritt

I detta avsnitt:

Vilken betydelse har ledarskap för medarbetares välbefinnande och prestation när arbete utförs på distans? I årets sista avsnitt träffar Johan och Zorica återigen Andreas Wallo för att närmare prata om den kunskapsöversikt som han och hans kollega Daniel Lundqvist gjort.  I kunskapsöversikten, som sammanställer och diskuterar forskningsbaserad kunskap, identifieras sex ledarbeteenden som lyfts fram som centrala för distansarbete och som främjar medarbetares välbefinnande och arbetsprestation.

Du får också höra mer om en nyligen publicerad studie som handlar om HR-medarbetares dagliga arbete. Det visade sig att det inte riktigt stämmer med de normativa idéer som varit populära i HR-forskningen under de senaste åren.  

Andreas Wallo är biträdande professor i pedagogik med inriktning mot arbetslivsfrågor vid Linköpings universitet samt biträdande föreståndare och forskningsledare för forskningscentret HELIX Competence Centre. Andreas har forskat om kompetensförsörjning, arbetsplatslärande och ledarskap under många år. Han är särskilt intresserad av att förstå hur möjligheter för lärande och utveckling skapas i det dagliga arbetet genom stöd av chefer, ledare och HR. Just nu fokuserar Andreas sin forskning om hybridledarskap i spåren av pandemin och hur detta ledarskap påverkar medarbetares hälsa, arbetsprestationer och möjligheter till lärande. 

Tips från Andreas:

Avsnittet släpptes 15 december 2022

0