Se all digital kunskap
PODD

Avsnitt 45: Anders Parment – Olika generationer olika rustade för tuffare tider

58 MINUTER

Pris: Kostnadsfritt
Medlemspris: Kostnadsfritt

I detta avsnitt:

Organisationer, företag och individer är olika rustande för att ta sig an pågående samhällsförändringar och de nya ekonomiska förutsättningarna som vi befinner oss i för tillfället. Johan och Zorica vill närmare förstå om det finns skillnader och på vilket sätt olika generationer förhåller sig till arbete, karriär och hur de vill leva sina liv. De träffar Anders Parment, generationsforskare på Stockholms universitet för att prata generationsskillnader, och på vilket sätt dessa bör uppmärksammas mer aktivt på våra arbetsplatser.

Det diskuteras även om ett annat spännande område som Anders forskat om och som han kallar ”det ängsliga samhället”. Vad kan övertro på kundorientering, prestationsmätningar och ständigt återkommande återkoppling och uppföljning om allt, alltid skapa för förhållningssätt och kultur på våra arbetsplatser och i civilsamhället i stort?

Avsnittet släpptes 6 oktober 2022

0