Se all digital kunskap
PODD

Avsnitt 41: Kristian Stålne – Vuxenutvecklingens betydelse för vår förmåga att hantera förändring och komplexitet

52 MINUTER

Pris: Kostnadsfritt
Medlemspris: Kostnadsfritt

I detta avsnitt:

Tillsammans med Kristian Stålne utforskar Johan och Zorica två spännande och alltmer aktuella ämnen: vuxenutveckling och kollektivt ledarskap. Vad är vuxenutveckling och vad är relevant att använda i dagens arbetsliv? Kan man säga att medarbetare och ledare som nått en högre nivå av vuxenutveckling har bättre förutsättningar att hantera och leda förändring? Har de förmågan att lyssna på andras perspektiv, involverar fler i beslutfattande, använda feedback och förstå sina egna reaktioner i större utsträckning? Kristian, Johan och Zorica diskuterar hur individuell- och kollektiv ledarskapsutveckling kan bedrivas på ett systematiskt sätt och användas för att utveckla företagens förmåga att hantera en alltmer komplex omgivning.   

Kristian Stålne är civilingenjör i teknisk fysik, teknologie doktor i byggnadsmekanik och lektor i byggteknik vid Malmö universitet. Han har efter disputation 2009 bidragit till forskningen i vuxenutveckling med fokus på stadieteorier för komplexitet och meningsskapande och är medgrundare till forskningsnätverket European Society for Research in Adult Development. Kristian är för närvarande forskningsansvarig för andra fasen av Inner development goals där vi försöker besvara frågan om hur vi kan utveckla våra inre förmågor så vi bättre kan svara an mot de 17 globala utvecklingsmålen.  

Avsnittet släpptes 2 juni 2022

0