Se all digital kunskap
PODD

Avsnitt 39: Annika Engström - Vikten av att organisera och leda samspelet mellan teknik och människa -”sociotekniska systemet”

44 MINUTER

Pris: Kostnadsfritt
Medlemspris: Kostnadsfritt

Om Fråga Forskaren

Vi lever och navigerar oss fram i en värld där människor, organisationer och samhälle behöver ställa om och utvecklas i en allt snabbare takt. Vi tror på att koppla ihop forskning och praktik för att skapa evidensbaserad utveckling. Därför har Sveriges HR förenings skapat podden ’Fråga forskaren – en podd om ledarskap och organisationsutveckling med forskning i fokus’.

Podden leds av Johan Segergren och Zorica Bodiroza. I varje avsnitt träffar Johan och Zorica en ny forskare i ett spännande samtal.

I detta avsnitt:

Hur förenar vi organisering, ledning och lärande med innovation och teknikutveckling? Hur jobbar vi med den löpande dagliga verksamheten samtidigt som vi skapar förutsättningar för utveckling och innovation?

 

Veckans gäst är Annika Engström från Tekniska Högskolan vid Jönköping University som delar med sig av hennes breda forskningsportfölj. Hör mer om de faktorer som påverkar organisationers beredskap för en AI-transformation och vad som krävs för att lyckas med en AI-transformation i praktiken. Vidare kommer de in på vikten av att involvera och aktivera alla medarbetare i förnyelseprocessen och vad för slags medvetet ledarskap och metoder det kräver att organisationer utvecklar och erbjuder.

 

Annika Engström är docent i arbetsorganisation vid tekniska högskolan i Jönköping och har disputerat i pedagogik med inriktning mot lärandet i organisationer. I sin forskning fokuserar hon på ledning och organisering av lärande i industriella verksamheter, där förmågan att hantera det dagliga arbetet i samklang med utveckling av ny teknik och nya arbetssätt inte allt för sällan ger upphov till motstrida och paradoxala förhållanden som är intressanta att utforska. Annikas expertis ligger inom ramen för det mellanmänskliga samspelet i organisationer där avancerad teknik integreras i arbetsprocesserna.  

Avsnittet släpptes 19 maj 2022

0