Se all digital kunskap
PODD

Avsnitt 39: Stefan Tengblad - Svenska Cranetstudien 2021

49 MINUTER

Pris: Kostnadsfritt
Medlemspris: Kostnadsfritt

Om Fråga Forskaren

Vi lever och navigerar oss fram i en värld där människor, organisationer och samhälle behöver ställa om och utvecklas i en allt snabbare takt. Vi tror på att koppla ihop forskning och praktik för att skapa evidensbaserad utveckling. Därför har Sveriges HR förenings skapat podden ’Fråga forskaren – en podd om ledarskap och organisationsutveckling med forskning i fokus’.

Podden leds av Johan Segergren och Zorica Bodiroza. I varje avsnitt träffar Johan och Zorica en ny forskare i ett spännande samtal.

I detta avsnitt:

Hör mer om den senaste Cranetstudien, världens största forskningsenkät om HR- och personalfrågor. Studien som ca vart femte år genomförs i Sverige och över 40 andra länder tar fram angelägen kunskap om hur HR-området och HR-professionen utvecklas. Gäst är Stefan Tengblad, professor i HRM vid Göteborgs Universitet.

Även om arbetet pågår för fullt med att analysera resultatet får vi en inblick i delar av det svenska resultatet. Vi svarar bland annat på frågorna: Vad har förändrats och utvecklats sedan den senaste studien 2014? Vad för kompetenser/bakgrunder skulle behövas i ett HR-dream team? Vad kan organisationer och företag i allmänhet och HR funktionen i synnerhet lära och ha för nytta av studiens resultat?  

Avsnittet släpptes 5 maj 2022

Stefan Tengblad

Vad är Cranet?

Cranet är världens största forskningsstudie om HR- och personalfrågor. Den genomförs med hjälp av en omfattande enkät i mer än 40 länder världen över ungefär vart femte år sedan starten 1989. Enkäten riktar sig till HR-/personalchefer eller motsvarande i privata och offentliga orga­­ni­sationer med fler än 200 anställda. Enkäten berör områden som HR-arbetet i organisationen, rekrytering och bemanning, personalutveckling, löner och förmåner samt relationer och kommunikation med de anställda. Under 2021 undersöktes även hur pandemin påverkat HR-arbetet.

Resultaten av enkäten används för forskning om personalarbete och human resource management (HRM) och dess utveckling såväl nationellt som internationellt. CGHRM medverkar också under perioden 2022-24 i ett forskningsprojekt med representanter för de övriga Nordiska länderna kring frågan vad som utmärker HRM i Norden och hur detta utvecklas i relation till den övriga Västvärlden.

En första presentation av resultat

Mer information hittar du på CGHRMS hemsida 

0