Se alla nyheter

Det här är årets talare på Forskardagen

Alla talare på Forskardagen 2020

Årets talare på Forskardagen 2020 delar med sig av sina insikter från forskning under temat omställning. Ett tema som är högst aktuellt ett år som detta. Under Forskardagen i år djupdyker vi i omställning utifrån tre perspektiv: samhälls- organisations- och individperspektiv. Med oss har sex forskare som kommer dela med sig av senaste forskningen och deras insikter. 

Årets talare på Forskardagen 2020 är:

Ola Bergström är professor i företagsekonomi vid Centrum för Global HRM, Göteborgs Universitet. Ola kommer att prata om statens förändrade roll i omställning. Statens roll i samband med ekonomiska kriser har förändrats under de senaste femtio åren. Från att ta över ägandet i krisande företag har staten tagit en mer passiv roll och lämnat över ansvaret för hantering av kriser till arbetsmarknadens parters omställningsorganisationer. De statliga krisåtgärder som inrättats med anledning av den pågående pandemin kan betraktas som ett återuppvaknande av statens roll i företagens krishantering. Ola diskuterar betydelsen av detta för företag och inte minst för HR:s roll.

Kristina Palm kommer att prata om vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv och sitt forskningsprojekt om hur anställda upplever och hanterar det digitala arbetets möjligheter och utmaningar. Kristina kommer även dela med sig av sitt senaste forskningsprojekt om covid-19:s effekter på distansarbete. Hon är docent Karolinska Institutet och forskare vid LIME, Dept of Learning, Informatics, Management and Ethics.

Jan Hylén är med oss på Forskardagen för att prata om framtidens kompetenser och arbetsmarknad. Hur kommer arbetsmarknaden att förändras under den kommande tioårsperioden till följd av automatisering, robotisering och globalisering, samt vilka kompetenser som sannolikt kommer att efterfrågas? Jan är fil.dr. i statsvetenskap med en bakgrund från Skolverket, Utbildningsdepartementet och som analytiker på OECD.

Årets HR-forskningspristagare deltar också i programmet. Rebecka Cowen Forssell kommer att dela med sig av sina insikter från hennes prisade avhandling som lyfter ett växande problem i arbetslivet – mobbning via digitala kanaler.

Gunnar Eliasson kommer att prata om Sverige och den globala marknaden för kompetens. Han är professor emeritus i industriell ekonomi/dynamik på KTH Stockholm, tidigare chef för Industrins Utredningsinstitut.

Claudia Bernhard Oettel är professor i arbets- och organisationspsykologi. På Forskardagen kommer Claudia att dela med sig av insikter från hennes och andras arbetspsykologiska forskning om omställningar med fokus på individen. Vi får reda på vilka utmaningar individen ställs inför och hur organisationer eller samhälle kan underlätta vid olika former av omställningar.

Forskardagen 2020

I år arrangeras Forskardagen helt digitalt. Forskardagen är ett HR-event där forskningen står i fokus. Årets tema är omställning.

0
Årets HR-forskningspris 2020Diplomerad HR Business Partner VT2021