GDPR – Hur hanterar vi dina personuppgifter?

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Genom att anmäla dig till aktiviteter som Sveriges HR Förening samt Sveriges HR Förening Service AB (vidare nämnt som Sveriges HR Förening) anordnar accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder e-post för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du tecknar ett medlemsskap eller anmäler dig till någon av våra aktiviteter.

Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

Vad räknas som personuppgifter?

När du är medlem hos oss, eller anmäler dig till något av våra event, lämnar du ut personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera dig och vilken relation vi har till dig. Det kan till exempel vara:

Direkt identifierande personuppgifter

 • Namn
 • Faktura- och leveransadress
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Betalinformation

Indirekt identifierande information

 • Din arbetsplats
 • Din yrkesroll

Relaterad information

 • Detaljer om ditt medlemsskap

Hur samlar vi in personuppgifter?

Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, till exempel när du:

 • Skickar e-post till oss
 • Tecknar ett medlemsskap
 • Anmäler dig till något av våra event

Vi kan också få information om dig när du anmäler dig till våra aktiviteter eller kontaktar oss. Det kan vara direkt, indirekt eller relaterad information som vi får när du är i kontakt med oss.

Vad gör vi med din information?

Informationen vi samlar in är antingen nödvändig för att kunna ingå ett avtal med oss, för att vi ska kunna utföra de tjänster vi har avtalat om eller för att vi ska kunna kommunicera med dig.

Information för att ingå avtal eller utföra tjänster

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande rättsliga grunder:

Syfte med behandlingen

 •  Avtal, genomförande och fakturering av tjänster
 •  Ta betalt för tjänster  eller aktiviteter
 •  Anställa eller anlita medarbetare eller konsulter
 • Informera om Sveriges HR Förening
 •  Marknadsföra Sveriges HR Förening med exempel från din verksamhet
 •  Marknadsföring och försäljning

Rättslig grund för behandlingen 

Avtal
Rättslig förpliktelse
Rättslig förpliktelse
Samtycke
Samtycke
Intresseavvägning

Information för att kommunicera med dig

Vi kan använda information om dig för att bland annat:

 • Berätta om vårt medlemsskap och erbjudanden
 • Skicka nyhetsbrev
 • Undersöka hur nöjd du är som medlem eller hur nöjd du är med de aktiviteter du deltagit vid

Om du inte vill ha den här sortens information från oss kan du kontakta oss på info@sverigeshrforening.se eller avregistrera dig genom de utskick du får.

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Däremot kan vi behöva dela din information med våra leverantörer för att vi ska kunna utföra det uppdrag vi har avtalat om. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Om Sveriges HR Förening eller en väsentlig del av Sveriges HR Förenings tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Sveriges HR Förenings kunder och medlemmar komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dem i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din information endast så länge som det är nödvändigt för respektive syfte. Vi följer alltid lagen och raderar din information när den inte längre är relevant.

Dina rättigheter 

Du har rätt att få ut vilken information vi har om dig, rätta eventuella fel samt be oss radera den.

Rätt till tillgång

Du kan begära en kopia av den information vi har om dig en gång per år. Kopian är gratis.

Rätt till rättelse

Du har rätt att be oss korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning.

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Har du frågor om integritets- och dataskydd kan du kontakta oss på info@sverigeshrforening.se.

Sveriges HR Förening Service AB (publ) är registrerat hos Bolagsverket.
Organisationsnummer 556277-1963.
Adress: Box 6037, 102 31  Stockholm
Tel: 08-545 914 60

Sveriges HR Förenings dataskyddspolicy uppdaterades senast 2017-12-28

0