Webinar:Digitalt

Webinar June 21st : The power of Purpose – with a focus on Diversity and Inclusion

Stötta din organisation att frigöra den fulla potentialen inom Purpose och D&I

Ta del av insikter och erfarenheter från branschledare

Utforska D&I:s roll för att skapa en kultur som omfamnar olikheter

7:00 - 8:00

Om eventet

 

I detta webinar, som hålls tillsammans med kunskapspartner Top Employers Institute i samarbete med  Stephen Fisher Toivo People & Culture Director på JTI, fördjupar vi oss i mångfald och inkludering (DI).

Vi kommer att utforska hur målstyrda organisationer skapar en mångfaldig och inkluderande arbetsmiljö som driver medarbetarnas engagemang och främjar innovation samt utforska de viktigaste strategierna och insikterna som kan hjälpa din organisation att frigöra den fulla potentialen inom Purpose och D&I.

Innehåll:

 

  1. Förstå betydelsen av Purpose för att driva medarbetarnas motivation, tillfredsställelse och övergripande organisatorisk framgång.
  2. Utforska mångfaldens och integrationens roll för att skapa en kultur som värdesätter och omfamnar olikheter, vilket leder till ökad kreativitet och bättre affärsresultat.
  3. Få insikter och praktiska steg för att integrera Purpose och D&I i din organisations strategi och praxis.
  4. Upptäck “best practise” och verkliga exempel baserade på Stephen Fisher-Toivos erfarenheter av målstyrda initiativ för mångfald och inkludering.
  5. Lär dig hur du effektivt kommunicerar din organisations syfte och D&I-insatser för att attrahera och behålla topptalanger.

Välkommen 21 juni för att få värdefulla insikter och expertis från branschledare samt diskutera hur Purpose och D&I kan driva positiv förändring och tillväxt i din organisation.

 

 

(ENG) About the webinar

 

Join us for an inspiring webinar hosted by the Top Employers Institute in collaboration with Stephen Fisher Toivo People & Culture Director at JTI, as we delve into the power of Purpose with a focus on Diversity and Inclusion (D&I).

In this thought-provoking session, we will explore how Purpose-driven organizations cultivate a diverse and inclusive work environment that drives employee engagement and fosters innovation. Discover the key strategies and insights that can help your organization unlock the full potential of Purpose and D&I.

Key takeaways from the webinar:

 

  1. Understand the significance of Purpose in driving employee motivation, satisfaction, and overall organizational success.
  2. Explore the role of Diversity and Inclusion in creating a culture that values and embraces differences, leading to increased creativity and better business outcomes.
  3. Gain practical insights and actionable steps to integrate Purpose and D&I into your organization’s strategy and practices.
  4. Discover best practices and real-life examples based on Stephen Fisher-Toivo’s experiences with Purpose-driven initiatives and championing Diversity and Inclusion.
  5. Learn how to effectively communicate your organization’s Purpose and D&I efforts to attract and retain top talent.

Don’t miss this opportunity to gain valuable insights and expertise from industry leaders. Register now and be part of the discussion on how Purpose and D&I can drive positive change and growth in your organization!

 

Översikt

Platser kvar:

223

Datum:

Tid:

-

Kostnadsfritt

Kontakta oss

Speaker

People Director, JTI Scandinavia

Stephen Fisher Toivo

As the People Director at JTI Scandinavia, Stephen Fisher Toivo is responsible for overseeing the human resources function within the organization. In this role, he manages various HR initiatives, such as talent acquisition, employee development, performance management, and ensuring the overall well-being and engagement of employees in the region. Stephen Fisher Toivo also plays a key role in shaping the company's people strategy and fostering a diverse and inclusive work culture within JTI.

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Bli en del av ett engagerat och kunnigt community

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Omsätt people-perspektiv till affärs- och verksamhetsnytta

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt

Var med och driv utvecklingen av professionen framåt