Se alla nyheter

HR Sverige!

Vi behöver fokusera mer på saker som förenar än förgrenar. Jag har nu under ett antal år följt debatten inom HR.

Min främsta källa till omvärldsspaning och arena utanför min arbetsvardag är Linkedin där HR- tankar, idéer och perspektiv delas.

Jag kan se tydliga tendenser och mönster i min källa. Min bedömning är att vi som debatterar om HR och vår bransch tenderar att systematiskt måla upp revir. Vi gör si, vi gör så. Jag är sån, den är så. Jag tillhör den gruppen, den tillhör den.

Jag tror inte det är till nytta för vår bransch. Varför måste vi branda eller sätta en label på det vi gör? Räcker det inte med att samlas under samma flagga, vi som jobbar med HR?

Självklart ska vi ha olika infallsvinklar, angreppssätt, perspektiv och metoder. Det är inte det jag ifrågasätter. Däremot att vi fokuserar i sådan hög utsträckning på att bevaka och skydda våra revir, det tar bara onödig energi och vårt fokus borde istället riktas mot det som förenar oss istället för det som förgrenar oss. Navelskåderi är inget som utvecklar, bara invecklar.

Med en sådan förenande ansats kan vi istället jobba tillsammans med och mot våra gemensamma mål. Att tydlig och synliggöra HR’s roll och vikt inom de organisationer vi verkar i och den bransch vi företräder.

Jag anser att HR i Sverige historiskt sätt haft en självbild av oss själva som kan liknas till en person som har mindervärdeskomplex. HR har tidigare annekterat en ”ingen lyssnar på oss” approach. Med starkare ord en form av organisatorisk offermentalitet.

Jag tycker inte den bilden stämmer längre. HR får allt mer utrymme inom våra verksamheter. Det är nu flera år sedan HR-chefen utsågs till VD’s bäste kompis. Få anser att HR professionen och HR perspektivet är oviktigt och betydelselöst.

Vem är det som bestämmer hur HR’s självbild ska vara?
Jo, vi själva såklart. Vi som arbetar med HR. Så om vi tillsammans fokuserar på att förena oss inom HR och stärka vårt skrås självbild har vi kommit en bra bit på väg. Vi behöver gemensamt sticka ut våra hakor och visa vår yrkesstolthet.

Så med dessa ord så önskar jag en HR bransch i Sverige som tillsammans arbetar med och debatterar på ett sätt som förenar snarare än förgrenar oss.
Det vi jobbar med är tillräckligt snårigt ändå!

/Daniel Almstedt
Stolt HR chef på Casino Cosmopol i Stockholm

Daniel Almstedt

Gör: HR-chef på Casino Cosmopol i Stockholm med drygt 500 anställda
Ålder: 43 år
Bor: Södermalm, Stockholm uppväxt söder om söder.
Familj: Sambo med Petra, Barn: Samuel,12, Rebecca, 10, och Isak,8
Utbildning: Barnskötare, Bartender samt personalvetare
Karriär: Första karriären inom restaurangbranschen i Stockholms nattliv, servitör, bartender och barchef
Andra karriären inom HR, rekryterare, HR- konsult, HR-Specialist och sedan 2 år tillbaka HR-Chef på Casino Cosmopol i Stockholm
Fritid: Lösa logistiken för barnens aktiviteter, är även en dokumentärjunkie (TV och poddar) som har mat och dryckesintresset från tidigare yrkesliv intakt.
Sociala medier: HR influencer på Linkedin och på FB är det mest inlägg med tydlig ironi och klara spår av göteborgshumor.

0