Henrik Malm LindbergDOCENT I EKONOMISK HISTORIA OCH UTREDNINGSSEKRETERARE VID DELMI

  9 oktober 2018- eftermiddag

  Nyanlända och utlandsfödda – en nyckel för att få ihop kompetenspusslet.

   

  Tre frågor till Henrik:

  Vilken tror du är arbetsgivarnas största utmaning för att hitta rätt kompetens?

  Jag tror att arbetsgivarnas största bekymmer för att hitta rätt kompetens är att många utbildningar ger ett helt ok ämnesinnehåll teoretiskt, men att utbildningarna inte ger de kunskaper som krävs ute på en arbetsplats. Med andra ord: Alltför få praktiska moment, alltför lite tid ute på arbetsplatser och alltför lite fokus på yrkeskompetensen samt de egenskaper som krävs för att fungera ute i arbetslivet. Därmed kan många som söker jobb vara t.o.m. överutbildade (i utbildningsår räknat), men inte utbildade på det som verkligen behövs!

   

  Vad kommer deltagarna ta med sig efter att ha lyssnat på dig under HR Dagarna?

  De kommer att ta med sig kunskap om vilka hinder, men också möjligheter, som finns i att få in utlandsfödda och nyanlända på svensk arbetsmarknad. Vad behöver göras för att integrera dem bättre så att de många utlandsföddas kompetens kan tillvaratas i ännu högre grad i framtiden.

   

  Om du hade fått starta om din yrkeskarriär – vad hade du då velat arbeta med?

  Troligen hade jag arbetat med ungefär samma saker som idag, dvs forskning, undervisning och projektledning inom det samhällsvetenskapliga fältet, men jag hade bytt arbetsgivare lite oftare än jag tidigare gjort i min yrkeskarriär. Varje byte av arbetsgivare/befattning har gett en intellektuell stimulans och en nystart i karriären. Man ska inte vänta på guldklockan utan våga pröva något nytt.

  Start typing and press Enter to search

  Magdalena NourAnders Hvarfner