Anders HvarfnerKONCERNCHEF, INTENDIA GROUP

  Vilken tror du är arbetsgivarnas största utmaning för att hitta rätt kompetens?

  Det förväntade svaret brukar handla om ”slaget om talangerna”, om hur man attraherar spetskompetens i ett alltmer föränderligt arbetsliv. Det är en sanning i sig, men jag tror att den absolut största utmaningen – och samtidigt nyckeln till framgång – handlar om att medvetet och uthålligt utveckla den befintliga kompetensen i organsiationen. Då inkluderas kompetensbegreppet i strategiska frågeställningar som hur vi jobbar med målstyrning, hur vi organiserar oss och vad detta innebär för ledar- och medarbetarskapet. Ansvaret blir tredelat mellan arbetsgivare, medarbetare och den som ansvarar för utbildningsinsatsen – oavsett i vilken form denna genomförs. Jag anser t.ex. att både akademin och utbildningsaktörerna behöver arbeta betydligt närmare arbetsmarknaden, inte för att kunna möta dagens behov utan morgondagens.

  Vad kommer deltagarna att ta med sig efter att ha lyssnat på dig under HR Dagarna?

  En positiv övertygelse om att frågan ”Do you drive change, or are you driven by it?” bara kan ha ett enda svar. Min förhoppning är att alla som lyssnar under HR Dagarna går därifrån med en känsla av makt och möjlighet att själv agera och bidra – för sin egen del, för arbetsgivaren och faktiskt också för samhället.

  Om du hade fått starta om din yrkeskarriär- vad hade du då velat arbeta med?

  Jag har haft förmånen – eller förmågan – att trivas och finna stimulans i allt det jag hittills har gjort, så valen hade nog blivit likartade. Men jag kan ändå lockas av tanken att verkligen gå på djupet inom ett särskilt område, att likt forskaren ägna all sin tid åt att finna lösningen på ett specifikt problem.

  Start typing and press Enter to search

  Henrik Malm Lindberg