UTBILDNING

Strategisk scenarioplanering för HR och ledare efter Coronakrisen

Om utbildningen

Under rådande kris är människorna i fokus och HR har en högst central roll. Vad händer framåt?
Vi är många som är överens om att vi inte kommer att gå tillbaka till exakt samma läge vi var innan Corona. Samtidigt är det svårt att mitt i en kris veta vad som händer den kommande tiden eller vilka långsiktiga effekter vi kommer att se. Så hur kan du planera och förbereda dig för framtiden? Scenarioplanering är idag ett nyckelverktyg som kan hjälpa dig att förstå och proaktivt agera innan förändringar sker i omvärlden. Det är både en teknik för att stödja en beslutsprocess och en lärandeprocess där individer, organisationer eller ledningsgrupper utvecklar en bättre förståelse för hur omvärlden och framtiden kan se ut.

Innehåll:

Programmet är utformat som en serie webinar med konkreta uppgifter, verktyg och material som ger dig kunskap om hur du tar fram en framtidssäkrad strategi och handlingsplan med hjälp av scenarioplanering där HR, medarbetare och organisation är i fokus. Vi utgår från scenarier på temat ”Det nya samhället efter Corona”, som är framtagna genom djupintervjuer med ledare inom olika verksamhetsområden och med ett extra fokus på  HR.

Genom gemensamma övningar utvecklar vi scenarierna, fördjupar oss i kritiska framgångsfaktorer, genomför en SWOT, tydliggör strategiska frågeställningar och tillhandahåller ett konkret underlag för att ta fram en egen strategi och handlingsplan kopplat till din organisation och ditt arbete inom HR och/eller som ledare. Allt sammanställs i en rapport som du får efter programmet. Efter utbildningen har du en bred kunskap om metodiken scenarioplanering som stödjer dig i ett agilt arbetssätt och i att utveckla en större förståelse för hur er omvärld och framtid kan se ut. De metoder du får med dig från utbildningen kan du också applicera på andra frågeställningar och scenarier.

Webinar 1

Vad är scenarioplanering och hur går metoden till?

Det nya samhället efter Corona med fokus på medarbetare och organisation för HR och Ledare

Webinar 2

Hur arbetar du konkret med scenarioplanering? Vilka vinnare och kritiska framgångsfaktorer ser vi i varje scenario? Förlorare? Vad är dagens styrkor och svagheter och vad har vi för möjligheter och hot?

Webinar 3

Hur arbetar du fram en framtidssäkrad strategi och handlingsplan utifrån scenarier och hur tar du det vidare i organisationen?

Material och verktyg:

Efter programmet kommer du att få material och verktyg för att kunna arbeta vidare i din organisation. Du kommer även att få tillgång till rapporten som är en summering av djupintervjuer och vår gemensamma fördjupning under programmet.

Utbildningsledare:

IAMAI
Utbildningen arrangeras av Sveriges HR Förening i samarbete med IAMAI som är en AI-plattform för managementkonsulter som matchar konsulter med företag och en källa kunskap och insikter om framtiden. IAMAI är specialiserade inom bland annat AI, digitalisering, hållbarhet och framtidsutveckling. Deras kompetens ligger både inom strategi och transformation.

Datum: Utbildningen innefattar tre digitala träffar: 27 maj, 3 juni och 10 juni

Tid: Kl 10.00. Varje webinar är ca 60-90 min

Plats: Zoom

Kursledare: Charlotte Mattfolk, IAMAI

Pris: 2 990 kr*

Medlemspris: 2 090 kr* för HR PRO och
2 390 kr* för HR BAS
*Pris exkl moms

Begränsat antal platser

NYA PERSPEKTIV
Charlotte Mattfolk 

Charlotte är grundare och VD på IAMAI och certifierad inom AI och Scenarioplanering. Charlotte är en populär föreläsare och inspiratör och har under sin karriär arbetat som VD på digital strategibyrå och jobbat med stora globala företag och genomfört mer än 500 framtidsstudier.

0