Se alla nyheter

Skicka in ditt bidrag till Årets HR-forskningspris

Känner du någon eller forskar du själv inom människa/organisation/arbetsliv? Det är nu dags att skicka in bidrag till utmärkelsen Årets HR-forskningspris 2020.  

 Årets HR-forskningspris delas ut för att premiera värdefull aktuell forskning inom områden som är av relevans för HR-professionen, som HRM, organisation, ledarskap och angränsande forskningsområden. Med priset vill vi öka spridningen av vetenskaplig kunskap inom området till yrkesverksamma och organisationer. Bakom Årets HR-forskningspris står Sveriges HR Förening tillsammans med IPF (Institutet för Personal- och företagsutveckling vid Uppsala universtitet), Studentlitteratur och Centrum för Global Human Resource Management vid Göteborgs universitet.

Vad innebär utmärkelsen? 

  • Priset består av 40 000 kronor och ett formellt diplom.
  • Priset delas ut på ett av Sveriges HR Förenings event under hösten 2020.
  • Pristagaren/pristagarna kommer att ges möjlighet att introducera sin forskning för HR-professionen genom Sveriges HR Förenings kanaler.
  • Finalisterna kommer att presenteras i en artikel i Sveriges HR Förenings magasin HR People. 

Vilka är kriterierna? 

Utmärkelsen avser forskning inom områden som är av relevans för HR-professionen, som HRM, organisation, ledarskap och angränsande forskningsområdenSärskilt uppmärksammas forskning som berör samspelet mellan människa och organisation. 

Mottagare av priset kan vara en svenskbaserad forskare, eller grupp av forskare, som lämnat ett värdefullt bidrag inom området. 

Forskningen ska vara avrapporterad i ett akademiskt format: avhandling, vetenskapliga kapitel i bok, artiklar, eller populärvetenskaplig framställning av egen forskning.  

Så här gör du för att skicka in en nominering 

Du kan nominera både egen och andras forskning.

Frågor om Årets HR-forskningspris 2020?

Kontakta oss gärna genom att maila oss här.

0