Se alla seminarier
WEBINAR

Studie om distansarbetets påverkan under covid-19

27 JAN I 12:00-13:00
Pris: Endast tillgängligt för medlemmar
Medlemspris: Kostnadsfritt

Om aktiviteten

Vinnarna av Region Västs Uppsatspriset 2020 presenterar sin studie ”Distansarbete och dess påverkan på arbetsgrupper- En kvantitativ studie om arbetsgruppers upplevda distansering vid distansarbete under covid-19”.  Med bakgrund av den rådande pandemin där distansarbetet ökat är studiens resultat av stor relevans för HR-professionen eftersom den bidrar till kunskapen om hur organisationer i framtiden kan utveckla och driva verksamheter för ett fungerande, producerande och hälsosamt arbetsliv även på distans.

 

– Aktuellt ämne som såväl på lokal som global nivå påverkat arbetslivet.
– En hypotesdriven enkätstudie.
– Syfte att undersöka arbetsgruppers upplevda distansering och dess samband med kommunikation, upplevd delad identitet samt inställning till distansarbete.
0