Se alla nyheter

Tina Liljedahl-Scheel, HR-direktör för Göteborgs Stad och en av talarna på konferensen HR NU 2019, berättar om de utmaningar som staden står inför i samband med ett ökat behov av kompetens, en växande stad och digitalisering.

Du är en av talarna på konferensen HR NU 2019: Offentlig sektor år 2025! Digitala arbetsplatser med friska medarbetare. Vilka utmaningar finns för Göteborgs Stad i det här sammanhanget?

Vi står inför jättestora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Vi vet att det inte kommer att finnas tillräckligt med personer att anställa framöver så vi måste komplettera med andra lösningar, som digitala verktyg och artificiell intelligens. Inom kommunal verksamhet bygger många uppdrag på relationer, till exempel inom skola och äldreomsorg. Det gäller att hitta verktyg och tekniska lösningar som är ett stöd för våra medarbetare, så att de kan lägga sin tid på dem vi är till för.

Vi måste också försöka ta fram nya anställningsformer och avtalslösningar, för vi kommer också att få medarbetare som inte jobbar på kontoret utan som jobbar hemifrån eller någon annanstans. Många kommuner har jobbat med heltidsresan, att man ska kunna försörja sig på sin lön, men jag tror att vi kommer att få andra krav på oss från framtidens medarbetare.

Hur kan nya tekniska lösningar implementeras på ett bra sätt?

När vi inför allt fler tekniska lösningar så behöver vi förbereda oss, för att minska stressen och även för att få medarbetarna med på tåget. När vi tidigare har infört nya system har vi inte tagit med medarbetarna från början. Vi har inte tittat på arbetssätten förrän strax före införandet. Det är det största misstaget – att man kopplar in medarbetarna alldeles för sent och inte jobbar igenom förändringar av arbetssätt i tid. Om man som medarbetare ställs inför förändringar och nya tekniska lösningar som man inte klarar av så ökar det stressen. Man måste känna sig så pass trygg att tekniska verktyg ses som ett hjälpmedel och inte uppfattas som konkurrens. Inget införs för att medarbetarna ska riskera att förlora sina jobb utan det är ett stöd så de ska få mer tid till relationerna med de vi är till för.

Samtidigt är dagens ungdomar mer tekniskt bevandrade. De kommer att ha betydligt lättare att ta till sig ny teknik och kommer att efterfråga det på ett helt annat sätt jämfört med medarbetare som är anställda idag generellt. Vi måste hela tiden följa det här och titta på hälsoaspekten.

Hur ser du på framtiden för Göteborgs Stad?

Det är en spännande framtid vi går till mötes. Hur ska våra organisationer se ut? Hur ska det kommunala uppdraget lösas och vilka effekter får den digitala förändringen? Och Göteborgs Stad växer snabbt. Det byggs mycket och det är också en utmaning. År 2035 beräknas det bo 150 000 fler i centrala Göteborg. Det innebär att även den kommunala servicen behöver växa. Det ska bli spännande att kunna sitta där på ålderns höst och säga att ”jag var med”!

Om Tina Liljedahl-Scheel

Tina Liljedahl-Scheel har mer än 30 års erfarenhet av olika roller inom Göteborgs Stad.

Redan 1987 började hon arbeta som socialsekreterare och därefter som personalkonsulent för att sedan arbeta med personalrelaterade frågor i olika förvaltningar och stadsdelar.

Sedan ett antal år tillbaka har hon arbetat som personal- och HR-chef och har senast varit HR-chef i en av Göteborgs stadsdelar. Sedan knappt två år är hon HR-direktör för Göteborgs Stad.

Tina har ett genuint intresse för personalfrågor och relationer mellan människor och betonar vikten av tillit i både styrsystem och i vardagen.

Under HR NU kommer Tina tillsammans med Eva Hessman, Stadsdirektör för Göteborgs Stad, att berätta om programmet Attraktiv Arbetsgivare.

Om HR NU

Sveriges viktigaste HR-konferens för offentlig sektor! Med framåtblick och fokus på ”digitala arbetsplatser med friska medarbetare” fångar vi upp en av de största utmaningarna som offentlig sektor står inför under de kommande åren.

Datum: 20 mars

Plats: Nalen, Stockholm

0