Kristoffer Holm

Kristoffer Holm Doktorand, Institutionen för psykologi, Lunds universitet. Kristoffer Holm tilldelades HR-forskningspriset på HR Galan 2019. Ett forskningsprojekt som syftar till att förstå de [...]

Saskia Linton

Sysarb Group AB Legitimera löneprocessen med hjälp av forskningen För många chefer är lön och lönesättning den svåraste arbetsuppgiften och kraven på rätt stöd från HR är höga. I forskningen [...]

Tobias Hammar

Kommunikationsstrateg, ekonomijournalist och författare till boken ”Girighet – Vetenskapliga perspektiv på varför mycket vill ha mer”. Gordon Gekko jobbar inte här: så motverkar vi girighet i [...]

Anna Russberg

Psykolog, organisationskonsult och författare. Vad driver arbetsmotivation och vad kan vi göra när lönen inte räcker till som drivkraft? Detta föredrag handlar bland annat om att lön och [...]

Alexander Nordgren Selar

Doktorand i psykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. “Money, money, money [is it] always sunny?” Detta föredrag handlar bland annat om att prestationsbaserad lön som kan öka [...]

Sofia Malmrud

Doktorand vid avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Förväntningar, förutsättningar och förståelse: En kvalitativ undersökning om [...]

Helena Falkenberg

Fil dr i psykologi. Forskare vid avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Lön, motivation och prestation i privat sektor Detta [...]

Anna Fogelberg Eriksson

Docent och universitetslektor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. Arbetsvärdering och lönekartläggningar som verktyg för att åstadkomma jämställda löner [...]