Director e-commerce, Systembolaget

Mitt föredrag kommer handla om hur vi arbetar för ett hållbart arbetsliv där jag vill inspirera till att se kopplingen mellan att må bra för att kunna prestera bra på jobbet.

Klimathotet och digital teknik kommer att skapa nya förutsättningar och vi behöver tänka i nya banor. Hur, var och när arbete ska bedrivas behöver omprövas för att det ska vara hållbart i långa loppet.

0