Målbilden om den digitala, attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatsen

Vi har tagit fram ett förslag till program för Attraktiv Arbetsgivare. Förslaget är just nu på remiss och kommer tillbaka till politiken för beslut under våren. Vårt föredrag kommer att handla om de 3 mål som vi har i programmet och vägen dit.

Kompetensförsörjningen är den största utmaningen, en stor del av våra verksamheter är och behöver vara relationsbaserade i möten.
Även vår förmåga att ställa om och ta till oss digitalisering och automatisering i hela linjen är en utmaning.

Vi tror inte att det finns särskilt stora olikheter när det gäller utmaningar/möjligheter, vi tror att det ligger mer i organisationens storlek oberoende av offentlig eller privat – stora organisationer har en tröghet pga sin storlek för ett synligt genomslag.