Nätverket ger dig som har ett strategiskt ansvar för HR-frågor i en större organisation möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med kollegor i andra branscher. Nätverket träffas vanligtvis två gånger per termin under två-tre timmar under för- eller eftermiddagen, Vi förväntar oss att du kan delta aktivt i nätverket. Vi tillämpar roterande värdskap och har en levande agenda som bestäms av nätverket.

Teman som har diskuterats inom nätverket är exempelvis:

  • HR-organisation och -strategi
  • Målstyrning, kultur och värdestyrning
  • Talent Management
  • Performance Management kopplat till kompetensutveckling, lönesättning och chefsutvärdering

Nätverket vänder sig till dig som arbetar strategiskt med HR-frågor på organisation som har 500 eller fler anställda. Vi tar inte in konsulter som medlemmar.

Målgrupp

Nätverket vänder sig till dig som arbetar strategiskt med HR-frågor.

Intagningskriterier

Organisationen du arbetar för måste ha 500 eller fler anställda.

Avgift

Nätverksavgiften för våra nätverk är 1500 kr per år och nätverk.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Ansökan Nätverk

    Vänligen observera att du behöver vara medlem i Sveriges HR Förening för att kunna delta i våra nätverk.
  • Beskrivning av dig själv, vad din roll är idag, dina kompetenser samt erfarenhet.

Start typing and press Enter to search