Nätverket ger dig som har ett strategiskt ansvar för HR-frågor i en större organisation möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med kollegor i andra branscher. Nätverket träffas vanligtvis två gånger per termin under två-tre timmar under för- eller eftermiddagen, Vi förväntar oss att du kan delta aktivt i nätverket. Vi tillämpar roterande värdskap och har en levande agenda som bestäms av nätverket.

Teman som har diskuterats inom nätverket är exempelvis:

  • HR-organisation och -strategi
  • Målstyrning, kultur och värdestyrning
  • Talent Management
  • Performance Management kopplat till kompetensutveckling, lönesättning och chefsutvärdering

Nätverket vänder sig till dig som arbetar strategiskt med HR-frågor på organisation som har 500 eller fler anställda. Vi tar inte in konsulter som medlemmar.

Målgrupp

Nätverket vänder sig till dig som arbetar strategiskt med HR-frågor.

Intagningskriterier

Organisationen du arbetar för måste ha 500 eller fler anställda.

Avgift

Ett nätverk ingår för dig som är HR PRO-medlem. Vill du vara med i flera nätverk är nätverksavgiften 1500kr/år.

Ansökan Nätverk

    Vänligen observera att du behöver vara medlem i Sveriges HR Förening för att kunna delta i våra nätverk.
  • Beskrivning av dig själv, vad din roll är idag, dina kompetenser samt erfarenhet.

Start typing and press Enter to search