Doktorand vid avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Förväntningar, förutsättningar och förståelse: En kvalitativ undersökning om chefers roll i lönesättningen
Lönesättande chefer har en nyckelroll i individuell lönesättning som kan liknas med att vara bärare av lönesystemet. Chefers agerande är ofta det som medarbetares upplevelser av lönesystemet baseras på, vilket innebär att chefers agerande och beslut direkt påverkar medarbetarnas upplevelser av såväl lönesättningen men även lönesystemet i stort. Föredraget kommer att handlar om…

  1. hur lönesättande chefer i en individuell lönesättning upplever sitt arbete med lönesättningen,
  2. vilka utmaningar lönesättande chefer beskriver, och
  3. hur chefer arbetar för att medarbetarna ska förstå och acceptera lönesättningen.
0