SkolverketHR-teamet på Skolverket har utvecklat sitt arbete från traditionell personaladministration till ett strategiskt utvecklande HR-arbete. Det har varit en långvarig förändring, en transformation, och HR-teamet har utvecklat både sina arbetssätt och organisationen samt arbetat med sin egen kompetensutveckling för att skapa goda förutsättningar för förflyttningen. Idag arbetar teamet nära verksamheten som HR-partner, med aktivt medarbetarskap och utvecklande ledarskap samt grupputveckling.

Karin Lyckner, HR-specialist
Veronika Kvernes, HR-specialist
Carolina Alm, HR-specialist
Anna Skrufve, HR-specialist
Carola Gellborn, HR-specialist

0