Sysarb Group AB

Legitimera löneprocessen med hjälp av forskningen
För många chefer är lön och lönesättning den svåraste arbetsuppgiften och kraven på rätt stöd från HR är höga. I forskningen finns värdefulla nycklar till hur lön hänger ihop med såväl motivation som arbetsmiljö. Ibland upplevs ett glapp mellan forskningens kunskaper och många organisationers vardag. Saskia Linton berättar om hur arbetet med att stärka medarbetares tillit och motivation utifrån aktuell forskning kan se ut i praktiken.

0