Sara MohammarSara Mohammar, VD Apoteksgruppen, har med sin energi och drivkraft utvecklat Apoteksgruppens företagskultur till en där människan finns i centrum. Under omfattande förändringar, där Apoteksgruppen gått från att vara statligt ägd till en privat apotekskedja, har Sara genom nytänkande processer skapat bättre förutsättningar för Apoteksgruppens anställda, så att fler fått möjligheter till utveckling och fått sin röst hörd.

Start typing and press Enter to search