Det här nätverket fokuserar enbart på temat rekrytering. Målet är att hitta ämnen inom temat, högt som lågt, vitt som brett och med både strategiskt och operativt perspektiv. Vi förväntar oss att du kan delta aktivt i nätverket och vi tillämpar roterande värdskap. Nätverket sätter gemensamt sin agenda.

Exempel på områden som har diskuterats i nätverket:

  • Sociala medier och rekrytering
  • Tester (personprofiler och kapacitetstester)
  • Bakgrundskontroller
  • Användning av rekryterings- och searchföretag
  • Chefsrekrytering
  • Proaktiv rekrytering

Nätverket vänder sig till dig som arbetar internt med rekrytering, gärna på strategisk nivå, och är intresserad av att utbyta erfarenheter med andra som också brinner för rekrytering. Troligen arbetar du på en HR-avdelning där du har en roll som rekryterare eller HR-ansvarig.

Målgrupp

Nätverket vänder sig till dig som arbetar internt med rekrytering, gärna på strategisk nivå.

Intagningskriterier

Du ska arbeta ”inhouse” på en HR-avdelning med rekrytering som ansvarsområde.

Avgift

Ett nätverk ingår för dig som är HR PRO-medlem. Vill du vara med i flera nätverk är nätverksavgiften 1500kr/år.

Ansökan Nätverk

    Vänligen observera att du behöver vara medlem i Sveriges HR Förening för att kunna delta i våra nätverk.
  • Beskrivning av dig själv, vad din roll är idag, dina kompetenser samt erfarenhet.