Nätverket Nordiskt HR vänder sig till dig som har personalansvar för de nordiska länderna. Vi är ett väl sammanhållet nätverk som träffas drygt tre gånger per termin, växelvis eftermiddagar och förmiddagar. Vi förväntar oss att du aktivt kan delta i nätverket. Vi tillämpar roterande värdskap och sätter agendan gemensamt. Ibland tar vi in en extern föreläsare på träffarna men vanligen diskuteras olika teman medlemmarna emellan.

Teman som diskuterats är bland annat:

  • Löne- och pensionssystem samt försäkringar
  • Karriärplanering
  • Intervjumetodik
  • Nätverket vänder sig till dig som har HR-ansvar i ett nordiskt företag. Vi värdesätter erfarenhetsutbyte och medlemmarna är generösa med att bidra med egna erfarenheter, då frågeställningar kan vara komplexa och hanteras på olika sätt i de olika länderna.

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som har ett nordiskt ansvar inom HR.

Intagningskriterier

Ansvar för minst ett nordiskt land utöver Sverige. Nätverket tar inte in konsulter.

Intagningsperiod

Medlemmar tas in i mån av plats i januari och i augusti. Sista ansökningsdag är 15 december och 15 maj för respektive termin.

Pris

Ett nätverk ingår för dig som är HR PRO-medlem. Vill du vara med i flera nätverk är nätverksavgiften 1500kr/år.

Ansökan Nätverk

    Vänligen observera att du behöver vara medlem i Sveriges HR Förening för att kunna delta i våra nätverk.
  • Beskrivning av dig själv, vad din roll är idag, dina kompetenser samt erfarenhet.

Start typing and press Enter to search