Navet är ett nätverk för företagare inom personalområdet. Nätverket har ett kommersiellt syfte med sin verksamhet och bestämmer löpande teman för träffarna utifrån aktuella frågor. Tillsammans driver nätverksdeltagarna såväl sina egna verksamheters frågor som andra viktiga frågor inom HR-området i en professionell och affärsmässig anda.
Syftet med nätverket är även att utbyta erfarenheter och ge stöd och tips till varandra. Genom ett deltagande utvidgar medlemmarna sitt kontaktnät och skapar nya möjligheter till samarbete och affärer. Som medlem förväntas du kunna delta aktivt.
Navets träffar äger oftast rum i Norrköping, Nyköping eller Linköping.

Nätverkets koordinator är Bengt-Ove Jonsson från Classicus.

bengt-ove.jonsson@classicus.se

076-771 65 51
www.classicus.se

Våra nätverksdeltagare har en gedigen och generell HR-kompetens kompletterad med olika specialistområden – tillsammans bildar vi ett HR-nav. Medlemmarnas kompetenser täcker bland annat områden som kompetensförsörjning och kompetensutveckling, chefsutveckling, rekrytering, karriärcoachning/samtalsstöd, rehabilitering, omställning och interimslösningar.

Målgrupp

Våra nätverksdeltagare har en gedigen och generell HR-kompetens kompletterad med olika specialistområden – tillsammans bildar vi ett HR-nav. Medlemmarnas kompetenser täcker bland annat områden som kompetensförsörjning och kompetensutveckling, chefsutveckling, rekrytering, karriärcoachning/samtalsstöd, rehabilitering, omställning och interimslösningar.

Intagningsperiod

Intagning sker löpande under året.

Pris

Ett nätverk ingår för dig som är HR PRO-medlem. Vill du vara med i flera nätverk är nätverksavgiften 1500kr/år.

Ansökan Nätverk

    Vänligen observera att du behöver vara medlem i Sveriges HR Förening för att kunna delta i våra nätverk.
  • Beskrivning av dig själv, vad din roll är idag, dina kompetenser samt erfarenhet.

Start typing and press Enter to search