Hjärnan, digitalisering och medarbetarskap

Mike Florette tar i sin föreläsning upp hur digitaliseringen påverkar våra hjärnor och hur det ändrar förutsättningarna för beteenden och relationer på jobbet. Han berättar hur vi med större förståelse och kunskap om hjärnan kan hantera utmaningarna och maximera de positiva effekterna av digitaliseringen. HR befinner sig som förändringsagent mitt i den digitala omställningen eftersom en lyckad digital förändring kräver nya beteenden hos alla medarbetare.

Framgång i förändringen är beroende av lära sig nya sätt att kommunicera i det informationstäta arbetslivet samt att fokusera på ett fungerande medarbetarskap.

Häng med i Mike Florettes spännande föreläsning där han med humor och kunskap berättar om den moderna teknikens svindlande möjligheter och utmaningar i förhållande till hur vår hjärna faktiskt fungerar. En föreläsning om medarbetarskap, hjärnan och varför det är bra att byta färg på kaffekoppen!

Om Mike

Mike är känd författare och föreläsare som syns flitigt i media. Alla hans föreläsningar är roliga, underhållande och baseras på den senaste forskningen inom neuropsykiatri och psykologi.

0