Tillit – från ledningsfilosofi till HR-filosofi i framtidens offentliga sektor

Jag kommer tala om ett pågående skifte i hela den offentliga sektorn, där vi ersätter konkurrens med samarbete och misstro med tillit. Tilliten riktar sig nedåt i styrkedjan, till medarbetare och medborgare, och kräver en helt annan lyhördhet än vi har idag och mer av ett tillsammansperspektiv. Det här är en grundläggande ledningsfilosofi som också påverkar hur HR arbetar. Här finns nyckeln till kompetensförsörjning, bättre hälsa på arbetsplatserna, mindre korruption, mer innovation och ökad effektivitet. Jag kommer beskriva en del av stödet från forskningen och vad det kan innebära konkret.

Vi måste få det digitala och det mänskliga att gå hand i hand. Många medarbetare och chefer upplever redan idag sitt handlingsutrymme som begränsat och risken är att digitaliseringen minskar detta utrymme ytterligare, om den inte genomförs på rätt sätt. Då kan den förlama organisationen, leda till frustration och – tvärtemot vad man önskade – sämre hälsa på arbetsplatserna. De digitala lösningarna är nödvändiga i framtidens offentliga sektor, men de måste utvecklas i nära samspel med verksamheten och inte bli nästa form av detaljstyrning.

Det faktum att tjänster upphandlas i konkurrens påverkar den offentliga sektorn mycket och innebär på flera sätt en utmaning. Man har också en större utmaning i alla intressenter som man måste ta hänsyn till. Samtidigt finns det också styrkor. De som arbetar i offentlig sektor brukar t ex ha en stark inre motivation för uppdraget i samhället. Många brinner för att hjälpa de medborgare man finns där för. Här finns också en kraft i den offentliga etiken. Medarbetaren i offentlig sektor förväntas agera som demokratins väktare, genom att slå larm när man upplever att verksamheten inte sköts som medborgare har anledning att förvänta sig. Många använder den här möjligheten och medarbetare är därför den grupp som oftast avslöjar korruption. Det här uppdraget gör det särskilt viktigt att medarbetare och chefer i offentlig sektor ges utrymme och att vi omfamnar visslare som hjältar i organisationen.