Lena NordinLena Nordin, HR Director på Björn Borg, har genom sitt enorma arbete och insats utvecklat den kultur vi idag har på vår arbetsplats, som handlar om att bygga våra medarbetare till att bli den bästa versionen av sig själva. Det handlar om att skapa en plattform för medarbeterna så att de kan hantera stress och prioritera, samt att veta vad balans mellan arbete och privatliv är – och att det är avgörande för att kunna leva ett bra liv.

Start typing and press Enter to search