Forskare vid Handelshögskolan i Stockholm

Självledarskap och smart ledarskap för framtidens arbetsliv

Lena är forskare i ledarskap och kommunikation. De senaste åren har hon forskat om hur digitaliseringen påverkar hur vi arbetar, samarbetar, leder och lever. Hon har tittat på aktivitetsbaserade kontor, självledarskap och hur social media förändrar relationen mellan chefer och medarbetare. I den här föreläsningen Lena baserat på forskning och erfarenhetsbaserad kunskap prata om kontorets evolution och arbetssättets revolution. Hon kommer att både informera och inspirera kring hur vi kan få vår bästa arbetsdag!

Lena tror att de största förändringarna för arbetsmarknaden handlar om att organisationer behöver erbjuda människor stöttning i livspusslet, i tjänster och i flexibilitet. Men hon tror också att utmaningen för att locka medarbetare kommer att handla om värderingar som lockar människor att jobba för dem, som tankar om hållbarhet.

0