Forskare vid Karlstad Universitet

Hur ser egentligen moderna kontor och arbetssätt ut? Hur ser vi på ledarskap och självledarskap? Jag vill informera och inspirera kring moderna kontor och arbetssätt, baserat på forskning och teori samt erfarenhetsbaserade exempel.

Vilken/vilka är de största förändringarna som du tror kommer att förändra vår arbetsmarknad år 2025?
– Organisationernas möjlighet att erbjuda individer stöttning i livspusslet – tjänster och flexibilitet, och värderingar som individerna kan ställa upp, som tankar om klimatmedvetenhet och hållbarhet.

Start typing and press Enter to search