portrait-illustration-k-holm-illustrator-stefan-lindblad-09-2019Ett forskningsprojekt som syftar till att förstå de processer genom vilka ohövliga beteenden ”workplace incivility” som sprids i organisationer och på arbetsplatser. Resultat av projektet är avsett att kunna användas för att åtgärda och förebygga ohövligt socialt klimat i en organisation.

0