Tekn. Dr. Forskare vid Karolinska Institutet och lektor vid KTH.

Är du en separerare eller integrerare?
Med den digitala tekniken tenderar arbetsliv och övrigt liv att flyta samman. En del är tillfreds med det och andra inte. Hur anställda hanterar de båda sfärerna har inte bara betydelse för de själva, men också för sina kollegor. Man kan säga att en persons digitala beteende är den andres arbetsmiljö. Seminariet lyfter frågan om hur HR-personal och chefer kan arbeta med frågor som rör gränslöst digitalt arbetsliv med utgångspunkt i individers olikheter.
PS Glöm inte att ta med mobilen DS

Start typing and press Enter to search