Ett forskningsprojekt kring ett hållbart arbetsliv för alla åldrar, och för utvecklandet av en modell som kan användas som verktyg för HR, chefer, organisationer och företag. Detta för att tydliggöra samband, kunskap och teorier om bestämningsfaktorer och åtgärder för att kunna och vilja arbeta.

0