fil.dr i psykologi, Föreståndare för Centrum för Global HRM

Lektor vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

 

Var finns organisationer där chefer har både flexibilitet och möjlighet att sätta gränser?

– En studie om kompensatoriska mekanismer som hjälper chefer i offentlig sektor att kombinera arbete och familj.

 

Studien är gjord i offentlig sektor inom såväl kvinnodominerade som mansdominerade verksamheter och undersöker vad som kan påverka chefers upplevelse av konflikt mellan arbete och familj. Resultaten visar att män och kvinnor på chefsposter i lika stor grad upplever konflikt mellan arbete och familj, men att organisationer ger chefer olika förutsättningar för work-life balance. Resultaten visar också att chefers flexibilitet och möjlighet att sätta gränser i arbetslivet fungerar som kompensatoriska mekanismer, och att dessa hjälper chefer att hantera kraven i arbetslivet och bidrar till en lägre grad av konflikt mellan arbete och familj.

Start typing and press Enter to search